PENGGUNAAN WANG DI ZAMAN KEGEMILAN ISLAM
 

KERAJAAN-KERAJAAN LAIN

WANG EMAS  

 

india.jpg (7054 bytes)

INDIA
Akbar, I587 AD
Gold, Diam. I 6 mm 

india2.jpg (8954 bytes) India, Delhi
Firuz Shah, 1383-1384 AD
Gold, Diam. 22 mm.
india3.jpg (9794 bytes) India, Shahjahanabad (Delhi)
Aurangzeb, 1659-1660 AD
Gold, Diam. 25 mm
iran.jpg (8753 bytes) Iran, Eastern Province (Nishapur)
Nuh Ibn Mansour, 993 - 994 AD
Gold, Diam. 24 mm
iran2.jpg (9387 bytes) Iran, Isfahan
Mahmud Ibn Malikshah, I093 - I094 AD
Gold, Diam. 27 mm
iraq.jpg (8128 bytes) Iraq, Harran (Northern Mesopotamia)
Al-Mu'tadid, 897 - 898 AD
Gold, Diam. 23 mm.
iraq2.jpg (8765 bytes) Iraq, Baghdad (Madinat al-Salam)
Rukn al-Dawla and Mu'izz al-Dawla Buwayh, 950 - 95I AD
Gold, Diam. 24 mm
J.jpg (8962 bytes) Kingdom of Jerusalem
Acre, 1253-1258 AD
Gold, Diam. 23 mm
s.jpg (9869 bytes) Spain, Granada
Mohammed VII, (reign, 1395-1407 AD)
Gold, Diam. 31 mm
spain2.jpg (10108 bytes) Spain or the Maghrib
14th or 15th century
Gold, Diam. 31 mm
t.jpg (7938 bytes) Turkey, Istanbul
Ahmed III,   1703-1704 AD
Gold, Diam. I8 mm

 

 

WANG PERAK  

 

ar.jpg (10229 bytes)

Armenia, Sis
Het'um I, 1239 - 1240 AD
Silver,  Diam. 24 mm

java.jpg (8929 bytes) Java, Batavia
Dutch East India Company, 1750 AD
Silver, Diam. 34 mm
marw.jpg (9486 bytes) Central Asia, Marw
Reign of 'Abd al-Malik, 699 - 700 AD
Diam. 26 mm
samarqand.jpg (7986 bytes) Central Asia, Samarqand
Ulugh Beg, 1449-1450 AD
Silver,   Diam. I9 mm
uskand.jpg (8418 bytes) Central Asia, Uzkand
Nasir al-Haqq, 1032 AD
Silver, Diam. 26 mm.
iranc.jpg (9140 bytes) Iran, Tabriz
Shah 'Abbas I, 1617 AD
Silver, Diam. 32 mm
iranc2.jpg (10580 bytes) Iran, Isfahan
Sultan Husayn, 1701-1707 AD
Silver, Diam. 27 mm
iranc3.jpg (9024 bytes) Iran, Bishapur
Al-Hajjaj Ibn Yusuf, 697 - 698 AD
Silver, Diam. 3 I mm
iranc4.jpg (11120 bytes) Iran, Jurjan
Uljaytu, 1314-1315 AD
Silver, Diam. 32 mm.