SURAH AL-QADR

"

Dalam surah ini perkataan       Lailatul Qadr telah diulangi sebanyak 3 kali. Jumlah huruf dalam perkataan ialah sebanyak 9 huruf.  Kalau kita darabkan jumlah huruf (9) dengan kekerapannya (3) bersamaan dengan 27. ( 9 X 3 = 27 ).

Perkataan      adalah gantinama yang bermaksud Dia. Di sini   merujuk kepada   . Ajaibnya perkataan dalam surah ini berada dalam kedudukan ke 27 iaitu sama dengan jumlah perkataan    didarabkan dengan kekerapannya seperti yang diterangkan di atas.

Di samping itu, apabila kita melihat kepada perkataan  yang diulang sebanyak 3 kali dalam surah ini terletak dalam kedudukan ke 5, 10 dan 12. Ajaibnya bila campur ketiga-tiganya ( 5+10+12  ) juga bersamaan dengan 27.

Kesimpulannya, dengan 3 keadaan yang menunjukkan angka 27 dalam surah al-Qadr ini, menyebabkan ramai orang berkeyakinan bahawa Lailatul Qadr akan terjadi pada malam ke 27.

Dalam surah ini juga terdapat perkataan    yang bermaksud bulan. Jumlah semua perkataan dalam surah ini dalah 30. Ini menyamai jumlah hari dalam sebualn iaitu 30 hari.