New Page 1

 

Home
Menu Utama

 

Perkataan Allah (  )

Allah Tuhan Sekelian Alam, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang menurunkan al­Quran sebagai penjelasan kepada sesuatu, petunjuk dan rahmah kepada seluruh alam. Dalam al-Quran yang diturunkan oleh Allah terdapat perkataan Allah yang telah diulang­-ulang sebanyak 2699 kali.

 

Menariknya, nombor 2699 ini tidak boleh dibahagikan kepada mana-mana nombor kecuali nombor 1 dan 2699 itu sendiri.

 

Keunikan perkataan Allah yang tidak boleh dibahagikan kepada nombor lain kecuali dengan nombor 1 dan 2699 ini mengandungi beberapa isyarat yang amat jelas kepada kita bahawa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Hebat. la benar-benar mendedahkan al­Quran yang hebat ini telah diturunkan oleh yang Maha Hebat, bukannya manusia seperti yang didakwa oleh segelintir manusia yang tidak beriman.

                                    

                                

 

 2699 / 1 =2699

2699 / 2699 = 1
 

Apabila 2699 dibahagikan dengan 2699 itu sendiri, maka jumlahnya 1. Ini menunujukkan kepada kita akan keEsaan Allah.

 

Perkataan Allah, merupakan perkataan yang paling banyak diulang dalam al-Quran iaitu sebanyak 2699 kali, sementara nombor yang paling banyak tercatat dalam al-Quran pula ialah nombor 1 iaitu sebanyak 30 kali. Ini mengukuhkan lagi kenyataan tentang keesaan Allah itu sendiri. (   )

 Perkataan Allah (2699) adalah terdiri daripada perkataan ( ) sementara perkataan 1 terdiri daripada

 

Beberapa keajaiban perkataan

 

1. Jika kita buang huruf alif dari perkataan   maka ia menjadi

 

                                                                                                                         

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. al-Maidah : 120

 

2. Jika kita buang huruf alif dan lam maka ia menjadi  

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah at- Taghabun : 1

3. Jika dibuang 1 huruf lam, maka ia menjadi

 

Sesungguhnya Aku lni adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku, Maka sembahlah Aku dan Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. Thaha: 14

Free CSS Template

Sponsors


Perpustaan Digital, mengandungi
ribuan kitab-kitab turath mu'tabar.
Download PERCUMA !!!

 

 

 

 

 

 
www.tayibah.com-footer

Home | Aqidah | Feqah | Keajaiban | Tokoh Artikel | Tazkirah | Sirah | Tamadun | Kesihatan | Perubatan  |  Usul Fiqh | Ulumul Hadis Doa & Zikir  | eKhutbah | Download |Video 


Copyright © 1999-2018 www.tayibah.com

Penafian

Isi kandungan website ini adalah koleksi peribadi dan untuk rujukan semata-mata. Anda dinasihatkan merujuk kepada alim ulama' dan kitab-kitab mu'tabar untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Jika terdapat kesilapan fakta, sila hubungi webmaster@tayibah.com untuk pembetulan. Kerjasama anda amat dihargai. Sekian. Terima kasih. Sama-samalah kita menyumbang kepada dakwah Islamiyyah.


   HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional