New Page 1

 

Home
Menu Utama


 

INFO PENURUNAN
SURAH-SURAH ALQURAN

 

Nombor Surah

Nama

Surah

Tertib

Penurunan

Jumlah
Ayat

Jumlah
Perkataan

Jumlah
Huruf

Tempat
diturunkan

1

Al-Fatihah

5

7

29

139

Makkah

2

Al-Baqarah

87

286

6144

25613

Madinah

3

Ali Imran

89

200

3503

14605

Madinah

4

An-Nisa'

92

176

3712

15937

Madinah

5

Al-Maidah

112

120

2837

11892

Madinah

6

Al-An'am

55

165

3055

12418

Makkah

7

Al-A'raf

39

206

3344

14071

Makkah

8

Al-Anfal

88

75

1243

5299

Madinah

9

At-Taubah

113

129

2506

10873

Madinah

10

Yunus

51

109

1841

7425

Makkah

11

Hud

52

123

1947

7633

Makkah

12

Yusuf

53

111

1795

7125

Makkah

13

Al-Ra'd

96

43

854

3450

Madinah

14

Ibrahim

72

52

831

3461

Makkah

15

Al-Hijr

54

99

658

2797

Makkah

16

Al-Nahl

70

128

1845

7642

Makkah

17

Al-Isra'

50

111

1559

6480

Makkah

18

Al-Kahfi

69

110

1583

6425

Makkah

19

Maryam

44

98

972

3835

Makkah

20

Thoha

45

135

1354

5288

Makkah

21

Al-Anbiya'

73

112

1174

4925

Makkah

22

Al-Hajj

103

78

1279

5196

Madinah

23

Al-Mu'minun

74

118

1051

4354

Makkah

24

An-Nuur

102

64

1317

5596

Madinah

25

Al-Furqan

42

77

896

3786

Makkah

26

Asy-Syu'ara'

47

227

1322

5517

Makkah

27

Al-Naml

48

93

1165

4679

Makkah

28

Al-Qashash

49

88

1441

5791

Makkah

29

Al-'Ankabut

85

69

982

4200

Makkah

30

Ar-Ruum

84

60

818

3388

Makkah

31

Luqman

57

34

550

2121

Makkah

32

As-Sajadah

75

30

374

1523

Makkah

33

Al-Ahzab

90

73

1303

5618

Madinah

34

Saba'

58

54

884

3510

Makkah

35

Fathir

43

45

780

3159

Makkah

36

Yaasin

41

83

733

2988

Makkah

37

As-Shaffat

56

182

865

3790

Makkah

38

Shad

38

88

735

2991

Makkah

39

Az-Zumar

59

75

1177

4741

Makkah

40

Ghafir

60

85

1228

4984

Makkah

41

Fushilat

61

54

796

3282

Makkah

42

Asy-Syura

62

53

860

3431

Makkah

43

Az-Zukhruf

63

89

837

3508

Makkah

44

Ad-Dhuhan

64

59

346

1439

Makkah

45

Al-Jaathiah

65

37

488

2014

Makkah

46

Al-Ahqaf

66

35

646

2602

Makkah

47

Muhammad

95

38

542

2360

Madinah

48

Al-Fathu

111

29

560

2456

Madinah

49

Al-Hujarat

106

18

353

1493

Madinah

50

Qaf

34

45

373

1473

Makkah

51

Az-Zariyat

67

60

360

1510

Makkah

52

At-Thur

76

49

312

1293

Makkah

53

An-Najm

23

62

359

1405

Makkah

54

Al-Qamar

37

55

342

1438

Makkah

55

Ar-Rahman

97

78

352

1585

Madinah

56

Al-Waqiah

46

96

379

1692

Makkah

57

Al-Hadid

94

29

575

2475

Madinah

58

Al-Mujadalah

105

22

475

1991

Madinah

59

al-Hasyr

101

24

447

1913

Madinah

60

Al-Mumtahinah

91

13

352

1519

Madinah

61

As-Shaf

109

14

226

936

Madinah

62

Al-Jumuah

110

11

177

749

Madinah

63

Al-Munafiqun

104

11

180

780

Madinah

64

At-Thaghabun

108

18

242

1066

Madinah

65

At-Thalaq

99

12

279

1170

Madinah

66

At-Tahrim

107

12

254

1067

Madinah

67

Al-Mulk

77

30

337

1316

Makkah

68

Al-Qalam

2

52

301

1258

Makkah

69

Al-Haqqah

78

52

261

1107

Makkah

70

Al-Ma'arij

79

44

217

947

Makkah

71

Nuh

71

28

227

947

Makkah

72

Al-Jin

40

28

286

1089

Makkah

73

Al-Muzammil

3

20

200

840

Makkah

74

Al-Mudathir

4

56

256

1015

Makkah

75

Al-Qiamah

31

40

164

664

Makkah

76

Al-Insan

98

31

243

1065

Madinah

77

Al-Mursalat

33

50

181

815

Makkah

78

An-Naba'

80

40

174

766

Makkah

79

An-Naaziat

81

46

179

762

Makkah

80

'Abasa

24

42

133

538

Makkah

81

At-Takwir

7

29

104

425

Makkah

82

Al-Infithar

82

19

81

326

Makkah

83

Al-Mutaffifin

86

36

169

740

Makkah

84

Al-Insyiqaq

83

25

108

436

Makkah

85

Al-Buruj

27

22

109

459

Makkah

86

At-Tariq

36

17

61

249

Makkah

87

Al-A'la

8

19

72

293

Makkah

88

Al-Ghasyiah

68

26

92

378

Makkah

89

Al-Fajr

10

30

139

573

Makkah

90

Al-Balad

35

20

82

335

Makkah

91

Asy-Syams

26

15

54

249

Makkah

92

Al-Lail

9

21

71

312

Makkah

93

Ad-Dhuha

11

11

40

164

Makkah

94

Asy-Syarh

12

8

27

102

Makkah

95

At-Tin

28

8

34

156

Makkah

96

Al-'Alaq

1

19

72

281

Makkah

97

Al-Qadr

25

5

30

112

Makkah

98

Al-Baiyinah

100

8

94

394

Madinah

99

Al-Zalzalah

93

8

36

156

Madinah

100

Al-'Adiyat

14

11

40

164

Makkah

101

Al-Qaari'ah

30

11

36

158

Makkah

102

At-Takastur

16

8

28

122

Makkah

103

Al-'Asr

13

3

14

70

Makkah

104

Al-Humazah

32

9

33

133

Makkah

105

Al-Fil

19

5

23

96

Makkah

106

Quraisy

29

4

17

73

Makkah

107

Al-Ma'un

17

7

25

112

Makkah

108

Al-Kauthar

15

3

10

42

Makkah

109

Al-Kafirun

18

6

27

95

Makkah

110

An-Nasr

114

3

19

79

Madinah

111

Al-Masad

6

5

29

81

Makkah

112

Al-Ikhlas

22

4

15

47

Makkah

113

Al-Falaq

20

5

23

71

Makkah

114

An-Nas

21

6

20

80

Makkah

6555

 

6555

6236

77845

322604

 


ALHAMDULILLAH, kita satu-satunya umat yang paling bertuah sekali kerana kita dapat memiliki WAHYU ALLAH yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuk yang asli, bebas dari kekotoran campurtangan manusia.

ALLAH menurunkan kitabNya (AL-QURAN) kepada kita hingga apabila kita membacanya kita dapat mengenalNya dan tahu cara untuk menjadi hamba yang patuh.

APAKAH kita pernah untuk mengetahui apa yang tertulis di dalam kitab itu ?

ALLAH telah menunjukkan jalan untuk memperolehi kehormatan dan kemuliaan di dunia dan akhirat, APAKAH kita sudah menuruti jalan tersebut ? ALLAH telah memberitahu kita perbuatan-perbuatan yang boleh merendahkan kedudukan manusia di dunia dan akhirat nanti, APAKAH perbuatan tersebut telah kita hindari ?

AL-QURAN diturunkan agar mereka dapat membacanya, memahami isi kandungannya dan mencorakkan etika kehidupan menurut petunjuknya. Dengan KITAB ini (AL-QURAN) mereka dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini bagi menegakkan hukum ALLAH.

AL-QURAN datang untuk memberikan mereka kebesaran dan kekuasaan.

AL-QURAN datang untuk menjadikan mereka WAKIL ALLAH YANG SEJATI di muka bumi ini.

Sejarah telah membuktikan apabila umat ISLAM akur menurut pertunjuk yang yang terkandung dalam kitab ini, maka kitab ini (AL-QURAN) akan memperlihatkan KEMAMPUAN YANG MENAKJUBKAN untuk menjadikan mereka IMAM dan PEMIMPIN DUNIA……...

 

Biodata Ringkas Al-Quran

 

Tarikh Diturunkan    : 17 Ramadhan (Lailatul Qadar)
Tempoh Penurunan : 23 tahun
                                12 tahun 5 bulan 13 hari di Makkah
                                  9 tahun 9 bulan 9 hari di Madinah

Ayat Terawal       : Surah Al-'Alaq ayat 1-5 di Gua Hira'
Ayat Terakhir       : Khilaf dikalangan ulama' ada yang mengatakan ayat 3 surah al-Maidah dan ada pula yang mendakwa ayat 281 surah Al-Baqarah..

Walau bagaimanapun, para ulama' tafsir telah menyatakan bahawa ayat  281 surah adalah yang terakhir diturunkan sebagaimnana pendapat Imam Sayuti berpandukan daripada kenyataan Abdullah bin Abbas yang dibawa oleh An-Nasaie bahawa 'Akramah Bin Abbas telah berkata : "Ayat yang terakhir ialah ayat 281  Surah Al-Baqarah     yang diturunkan pada malam ke 9 sebelum wafatnya Rasulullah".

Untuk mengukuhkan dakwaan para Mufassiruun, Al-Sayuti menambah bahawa ayat 3  Surah Al-Maidah yang didakwa oleh majoriti umat Islam sebagai ayat yang terakhir diturunkan 18 hari sebelum kewafatan baginda.

Beliau berhujjah lagi, ayat 3 surah al-Maidah menjelaskan bahawa segala ajaran Islam telah sempurna dengan segala hukum-hakam dan kewajipan sebagai seorang muslim, tetapi ia tidak menafikan turunnya ayat lain selepasnya yang hanya memberi peringatan dari azab Allah spt ayat 281 surah  Al-Baqarah di atas. Maka ini jelas menunjukkan bahawa ayat surah adalah ayat yang terakhir diturunkan.

Bahasa Pengantar : Bahasa Arab
Jumlah Ayat          :
6236 ayat,   (bukannya 6666 spt yang didakwa oleh majoriti umat)
Bilangan Juzuk      : 30
Jumlah Surah        : 114
Ayat Makkiah        : 86
Ayat Madaniah      : 28

 

Hukum-Hakam Al-Quran

    a) Hukum yang berkaitan dengan Aqidah spt beriman kepada Allah, Rasul dan Hari Qiamat

    b) Hukum yang berkaitan dengan keperibadian dan kemuliaan manusia iaitu persoalan Akhlak dan Tasauf

    c) Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf iaitu :                           

Pertama : Hukum yang berkaitan dengan hubungan makhluk dengan pencipta iaitu Ibadah spt solat dan puasa

Kedua : Hukum yang berkaitan dengan hubungan di antara seorang dengan individu lain atau seorang dengan masyarakat atau masayarakat dengan mesyarakat lain (negara lain). Ia dikenali sebagai Muamalat dan terbahagi kepada ;

a) Hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang kerana harta spt jualbeli, gadai dsb yang dikenali sebagai Kanun Madani (lebih kurang 70 ayat)

b) Hukum yang berkaitan dengan kesaksian, pengakuan dan penghakiman yang dikenali sebagai Kanun Al-Murafaat (lebih kurang 13 ayat)

c) Hukum yang berkaitan dengan jenayah dan kesalahan yang dikenali sebagai Kanun Al-Jinaie al-Islami (lebih kurang 30 ayat)

d) Hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang menerangkan tentang hak-hak dan kewajipan individu dalam Islam, persoalan nikahcerai dsb yang dikenali sebagai Fiqh Akhwal Syahsiyyah atau Fiqh Usrah (lebih kurang 70 ayat)

e) Hukum yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan spt hubungan dan kewajipan pemerintah dan rakyat yang dikenali sebagai Kanun Al-Dusturi (lebih kurang 10 ayat)

f) Hukum yang berkaitan dengan Ekonomi yang dikenali sebagai Kanun Al-Iqtishadiyah (lebih kurang 10 ayat)

 

 

Ciri-Ciri Ayat Makkiah

1. Setiap surah yang ada ayat Sajadah

2. Setiap surah yang ada perkataan Kalla. Terdapat 33 tempat dalam 15 surah.

3. Setiap surah yang terdapat perkataan "Wahai sekelian manusia" kecuali surah Al-Hajj

4.Setiap surah yang menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali Surah al-Baqarah

5. Setiap surah yang menceritakan kisah Adam dan Iblis kecuali Surah Al-Baqarah

6. Setiap surah yang dimulakan dengan  huruf hijaiah spt Alif Lam Ra, Ha Mim dsbnya kecuali Surah al-Baqarah dan Ali imran

7. Setiap surah yang mendakwahkan manusia kepada tauhid dan mengabdikan diri kepada Allah serta menceritakan tentang alam semester

8. Setiap surah yang membicarakan tentang perkara asas  hukum syara' dan akhlak serta jenayah

 

Ciri-Ciri Ayat Madaniah

1. Setiap surah yang terdapat perkara fardhu dan hudud

2. Setiap surah yang terdapat kisah orang munafiq kecuali Al-Ankabut

3. Setiap surah yang menceritakan tentang ahli kitab

4. Setiap surah yang menerangkan tentang ibadah, muamalat, hudud, kekeluargaan, mawarith, hubungan kemasyarakatan, jihad, sistem perundangan dan hubungan antarabangsa serta persoalan perang dan perdamaian.

5. Setiap surah yang menceritakan kisah orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari para Rasul dan mendustakan Rasulullah SAW dan kisah mereka ketika didakwahkan kepada Islam

6. Setiap surah yang mendedahkan perangai orang munafiq, tipu daya dan bahaya mereka kepada umat Islam

 

 

Free CSS Template

Sponsors


Perpustaan Digital, mengandungi
ribuan kitab-kitab turath mu'tabar.
Download PERCUMA !!!

 

 

 

 

 

 
www.tayibah.com-footer

Home | Aqidah | Feqah | Keajaiban | Tokoh Artikel | Tazkirah | Sirah | Tamadun | Kesihatan | Perubatan  |  Usul Fiqh | Ulumul Hadis Doa & Zikir  | eKhutbah | Download |Video 


Copyright 1999-2018 www.tayibah.com

Penafian

Isi kandungan website ini adalah koleksi peribadi dan untuk rujukan semata-mata. Anda dinasihatkan merujuk kepada alim ulama' dan kitab-kitab mu'tabar untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Jika terdapat kesilapan fakta, sila hubungi webmaster@tayibah.com untuk pembetulan. Kerjasama anda amat dihargai. Sekian. Terima kasih. Sama-samalah kita menyumbang kepada dakwah Islamiyyah.


   HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional