New Page 1

 

Home
Menu Utama


 

IBNU KHALDUN
 

BIODATA
 

Nama       : Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki al-Khadrami
T/Lahir    : 733H @ 1332M di Naisabur
M/Dunia   : 808H @ 1406M
Umur       : 74 tahun
 

KETOKOHAN

- Pakar Sejarah
- Pakar dalam iImu Siosologi (Kemasyarakatan)
- Ahli Falsafah
 

PENDIDIKAN

- Mendapat pendidikan awal dari bapanya tentang asas-asas agama seperti al-Quran, Feqah, Hadith dan Tauhid.
- Hafaz al-Quran sejak kecil
- Apabila dewasa beliau belajar Lingustik Bahasa Arab (spt Nahu dan Saraf), Usuluddin dan Kesusasteraan.
- Beliau juga mempelajari Mantiq, Sains, Falsafah, Matematik dan Sejarah dari beberapa orang ulama' terkemuka pada masa itu.
- Guru beliau yang utama ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin. Beliau juga turut berguru dengan Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim Al-Abla yang mengajarnya tentang Siosologi, pOlitik dan Pendidikan.

 
SUMBANGAN

- Karya-karya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan rohani, akal dan akhlak. Di bidang ekonomi misalnya, beliau menganggap bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah mestilah dibahagikan sama rat dan dibelanjakan kepada  perkara-perkara baik untuk kesejahteraan umat sejagat.
- Al-Muqaddimah merupakan karya beliau yang teragung.
- Kitab lain yang penting ialah ;

          a) Al-Ibbar yang mnyentuh tentang ekonomi dan sejarah
          b) Al-Ta'rif yang menyentuh persoalan ekonomi.

Free CSS Template

Sponsors


Perpustaan Digital, mengandungi
ribuan kitab-kitab turath mu'tabar.
Download PERCUMA !!!

 

 

 

 

 

 
www.tayibah.com-footer

Home | Aqidah | Feqah | Keajaiban | Tokoh Artikel | Tazkirah | Sirah | Tamadun | Kesihatan | Perubatan  |  Usul Fiqh | Ulumul Hadis Doa & Zikir  | eKhutbah | Download |Video 


Copyright 1999-2018 www.tayibah.com

Penafian

Isi kandungan website ini adalah koleksi peribadi dan untuk rujukan semata-mata. Anda dinasihatkan merujuk kepada alim ulama' dan kitab-kitab mu'tabar untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Jika terdapat kesilapan fakta, sila hubungi webmaster@tayibah.com untuk pembetulan. Kerjasama anda amat dihargai. Sekian. Terima kasih. Sama-samalah kita menyumbang kepada dakwah Islamiyyah.


   HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional